Νέος Δικτυακός Τόπος

Στον νέο δικτυακό τόπο του Καθηγητή Στρουθόπουλου Χαράλαμπου μπορείτε να βρείτε τα βιογραφικά του στοιχεία καθώς και τα διδασκόμενα μαθήματα μαζί το υλικό τους.