Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 2 εργαστήριο

Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ζ

 

Θεωρητικό μέρος

 • Σημασία και σκοπός της Ψ.Ε.Ε. Ορισμοί βασικών εννοιών. Χρωματικά μοντέλα και κατηγορίες ψηφιακών μοντέλων
 • Ιστόγραμμα χρωματικών αποχρώσεων, εξισορρόπηση ιστογράμματος, βελτίωση χρωμάτων.
 • Κατωφλίωση  ιστογράμματος, τμηματοποίηση εικόνας, ελάττωση χρωμάτων.
 • Ανίχνευση ακμών , παρακολούθηση καμπυλών.
 • Συνεκτικές και μη συνεκτικές μορφές. Γεωμετρικά χαρακτηριστικά , ροπές και υπογραφές.
 • Ανεξαρτησία μεγέθους και στροφής.
 • Προσδιορισμός ευθειών και βασικών γεωμετρικών σχημάτων (Μετασχηματισμός του Hough).
 • Κωδικοποίηση και συμπίεση  εικόνων. Αρχεία BMP, GIF , TIFF, JPEG.
 • Υφή και χαρακτηριστικά υφής.
 • Αναγνώριση μορφών, ταξινόμηση.
 • Επεξεργασία εγγράφων, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων.

 

Εργαστηριακό μέρος

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διδάσκεται αρχικά ο προγραμματισμός γραφικών και προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Ακολούθως  υλοποιούνται τεχνικές και αλγόριθμοι του θεωρητικού μέρους. 

 Εφαρμογές-Ασκήσεις

α) Εξισορρόπηση Ιστογράμματος και Κατωφλίωση

 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

 Σημειώσεις Μεταπτυχιακού

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Εργαστήριο