Ο  Καθηγητής Στρουθόπουλος Χαράλαμπος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Παν.Πατρών από το 1985 και Διδάκτωρ του Δημοκρίτειου Παν. Θράκης από το 1999. Το αντικείμενο της Διατριβής του αφορά στην εύρεση μεθόδων διαχωρισμού και αναγνώρισης ψηφιακών εγγράφων. Δίδαξε επί 3ετία ως έκτακτο μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ και 15ετία στο ΤΕΙ Σερρών. Από το 2002 είναι μόνιμος Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Σερρών. Από 2001 έως το διετέλεσε Προϊστάμενος του τμήματος και από το 2010 έως το το 2014 Διευθυντής της Σχολής Τεχνολογικών. Από το 2018 είναι Αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Να ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, την επεξεργασία, ανάλυση και αναγνώριση εγγράφων, την Αναγνώριση Προτύπων τα Νευρωνικά Δίκτυα και την Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων. Έχει 16 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια με πλέον των 300 ετεροαναφορών σ’ αυτές.